Bokskogen och Torups slott

Den finaste vårpromenaden som jag vet är "Bokskogen" som egentligen heter Torups rekreationsområde. Bokskogen är fantastiskt vacker i slutet av april när vitsipporna blommar och de ljusgröna bokbladen börjar slå ut! Det blir som ett limefärgat skimmer när solstrålarna letar sig igenom det tunna bladverket - magiskt! 

Det finns 8 olika parkeringsplatser som är väl markerade utmed Torupsvägen i Skabersjö. Från dem utgår olika promenad- och motionsslingor som är markerade - från 1,7 km upp till 10 km. Turen runt slottet är kortast men jag kombinerar den gärna med exempelvis dansbaneslingan så får du en promenad på ca 4 km. 

Vid den stora parkeringen vid Torups slott finns servering och en fin naturlekplats. Perfekt med en glass efter rundan! 


Torups slotts historia

Torups slott är grundat på 1400-talet. Slottets äldsta historia är oklar. Det finns lämningar en äldre borg, som låg längre norrut än dagens Torup. Den förstördes troligen under Grevefejden 1534-1536. Första kända ägaren av  "Torderup" hette Ulfstand. Han flyttade in 1445. 

Omkring år 1545  började Ulfstands sonsons änka, Gjørvel Faddersdatter Sparre, bygga nya Torups borg. 

I början av 1600-talet (då Skåne tillhörde Danmark)  ärvde Hilleborg Grubbe Torup. Hon var gift med Sivert Grubbe som var en lärd man. Han var personlig vän till den danske kungen Kristian IVs och ingick i hans kansli. Kungen besökte också Torup vid ett flertal tillfällen.
Torup hade stått obebott en längre tid och behövde rustas upp, vilket Grubbe gjorde.  Till trädgården beställde han också 600 fruktträd från Holland, samt byggde även oxstall, lada och loge.
Efter Sivert Grubbes död 1636 blev Torup obebott igen. Grubbes enda barn, dottern Hilleborg, dog före fadern då hon avled i barnsäng när hon födde sin dotter, som också fick namnet Hilleborg. Dottern dog dock redan 15 år gammal (1645). Fadern till barnet hette Jochum Beck, och han kom därför att ärva Torup. Beck var en mäktig och rik man med gårdar både i Skåne och i Danmark. Han satsade dock sin förmögenhet på de misslyckade spekulationerna med Andrarums alunbruk, vilket gjorde att han två år senare var tvungen att sälja sina gods Torup, Gladsax samt Bosjökloster till den mäktiga Corfitz Ulfeldt.


Corfitz Ulfeldt var vid denna tid gift med Kristian IV:s dotter, Leonora Christina, och var efter kungen den mäktigaste mannen i Danmark. Han fick efter några år som ägare av Torup, fly till Sverige. En undersökningskommission fann att han hade utnyttjat sin del av förvaltningen av danska statsaffärerna.  1651 drogs hans egendomar, bland annat Torup, in till den danska kronan. Efter att Karl X Gustav erövrat Skåne fick Corfitz tillbaka sina indragna gods men i samma veva verkar det som att han börjat med konspirationer mot Sverige och när dessa avslöjades dömdes han till döden. 1660 lyckades han dock rymma tillsammans med sin hustru till Danmark - där han fängslades. De släpptes efter några år men förlorade alla sina rättigheter. Samma år drogs Torup in till kronan och ingick sedan i 75 år i lönen till generalguvernörer i Skåne, vilket var nio stycken under denna tidsperiod. Om någon av dem bodde på Torup är dock ovisst. 

1735 blev Joakim Beck-Friis, som var dotterson till Leonora Christina, ägare till Torup. Slottet hade vid den här tiden i stort sett stått obebott sedan Sivert Grubbes tid, det vill säga i nästan 100 år. Joakim byggde 1737 mellangården och dess flyglar, och hans dotter och svärson fortsatte drygt tio år senare med renoveringen.

1775 drunknade fyra ungdomar i sjön vid Torup. Det var arvtagaren till Trollenäs, Fredrik Trolle och hans två systrar och deras unga moster som efter en middag på Torups slott rodde ut på sjön i en liten eka som sjönk. Många av de andra gästerna på slottet hördes deras skrik på hjälp men ingen lyckades rädda dem, trots att det finns uppgifter på att "sjön var så grund att man knappast kunde skyla sig i den".

Familjen von Leithner köpte slottet 1812. På 1970-talet såldes Torup till Malmö stad för 10 miljoner kronor men amiljen von Leithner, fick dock rätt att bo kvar på halva slottet fram till 2035. Fram till för ett par år sen bodde friherrinnan Christina von Leithner permanent i slottets bostadsdel. 2012 lämnade hon över slottet till malmö stad och flyttade till Schweiz. 

Idag är Torup en av Nordens bäst bevarade renässansborgar, med en magnifik slottspark intill bokskogen. 

Källor: https://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=124 och https://www.sydsvenskan.se/2012-04-30/malmobornas-nya-slott